Ważne uwagi dla podróżnych

Dokumenty na podróż

Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i właściwym dokumentem tożsamości (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych - odpowiednio dowód osobisty lub paszport), który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem. Bez ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamości uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie. Aktualne informacje dotyczące dokumentów podróżnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ubezpieczenie

Każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. (chyba, że w Umowie o udział w imprezie turystycznej wskazano inaczej) i objęty jest ubezpieczeniem. W przypadku imprez krajowych uczestnik objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski. W przypadku imprez zagranicznych uczestnik objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże.

Miejsca i godziny wyjazdu

Na Umowie o udział w imprezie turystycznej znajduje się miejsce oraz godzina wyjazdu. Miejsce wyjazdu jest równocześnie miejscem przyjazdu/powrotu z imprezy.
Jeżeli Organizator nie kontaktował się z Podróżnym w sprawie zmiany godziny i/lub miejsca wyjazdu na imprezę to obowiązują zapisy dot. godziny i miejsca wyjazdu znajdujące się na Umowie o udział w imprezie turystycznej.
Przy małej liczbie uczestników na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane autokarami turystycznymi, mikrobusami, samochodami osobowymi lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. W zależności od wyjazdu możliwa przesiadka do właściwego autokaru w Częstochowie, Katowicach, lub w innym mieście w Polsce.
Cena połączenia dojazdowego obejmuje przejazd tam i z powrotem – wyjazd i przyjazd do tego samego miasta.
Jeżeli Podróżny chce wysiadać w innej miejscowości niż jego miasto wyjazdu, musi to zgłosić do Organizatora telefonicznie lub mailowo. Organizator decyduje czy istnieje taka możliwość oraz określa jej ewentualne warunki.

Bagaż

W przypadku imprez autokarowych każdy uczestnik może zabrać jeden bagaż o wadze do max. 20 kg (max. wymiary 50x75x30 cm) oraz jeden bagaż podręczny w autokarze o wadze do max. 5 kg (max. wymiary 40x30x20 cm). Ze względu na maksymalną ładowność autokaru ściśle limitowaną przepisami transporotowymi, Organizator jak i Przewoźnik może odmówić zabrania na pokład autokaru bagażu, który przekroczy limit. W ramach wolnego miejsca Organizator może zaporponować dopłatę do nadbagażu: do 5 kg nadbagażu – 50 zł, od 5 do 10 kg nadbagażu – 100 zł, powyżej 10 kg – opłata proporcjonalna. Dopłatę za nadbagaż uiszcza się do rąk Organizatora, kierowcy, pilota lub innego przedstawiciela Organizatora.
W przypadku imprez lotniczych cena wycieczki zawiera bagaż podręczny, którego wymiary i waga zależy od przewoźnika operującego na wybranej trasie. Istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego. Opłaty za bagaż główny są zależne od terminu przelotu i są ustalane przez przewoźnika. W momencie rezerwacji proszę o wybór bagażu, gdyż w przypadku wykupienia bagażu w późniejszym terminie jego cena będzie wyższa wg stawki przewoźnika.